Lê Hưng Tiến

Con ve ve ve ve vãn
vãn tiếng mi cong gùi lòng đất gùi
giấc hoang cất lên cánh hồng
đòng đong đòng đong nghe hơi thở nặng

nợ phù sa như con tu
hú tu hú gọi í a í a
vào mùa nhấc lên mảng chữ
không thời gian của trái tim bạc màu

và trĩu nặng nỗi đau có
thể bài thơ hỏi chưa chấm nên cuộc
đời lẫm chẫm cái có có
không không và có thể là mùa mùa

lưng gánh nên ve ve gọi
bầy bay và tu hú gọi mảy may
về khi chủ ngữ khơi lên
sầu thì cửa trong lòng mất

khoảnh khắc …

———————–

Tranh kèm bài: “Wheatfield with crows” – Van Gogh

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN