7 NGÀY

0
1116

Xuân Thủy

để quên một cuộc tình đã cũ
hay vẫn còn mới nguyên mãi mãi
sống để dạ rồi chết mang theo
để đổi một cuộc tình mới mới

nguyên … cũng thế như cuộc tình đã
cũ và cũng luôn mới nguyên mãi
mãi cũng giống như người ta sắm
vợ mới thay cho vợ cũ sắm

xe mới thay cho xe cũ … sắm
nỗi nhớ mới thay nỗi nhớ cũ
đã hao mòn hay còn mới nguyên
mãi mãi như thói quen người Sài

Gòn dán keo xe để khi túng
hay đổi xe mới vẫn lấy lại
chút vốn còn mình đến dùng cái
xe người ta cũng đã khinh xa

lánh chứ đừng nói chả trách ai
trách mình thì có ấy chứ có
lửa thì mới có khói chứ sao?
thanh minh cái nỗi gì … tình yêu

anh biết chẳng qua chỉ là cái
lốc máy xe dù có tân trang
kiểu gì thì nó cũng hao mòn
theo thời gian vì không thể không

đi không thể còn mới nguyên như
lúc ban đầu như cái buổi anh
vồ vập trong cái nhìn đầu tiên
muốn nuốt chửng em như nuốt quả

xoài cát vàng ươm thơm ngát nhưng
không dám và giờ khi anh đã
mệt vì đợi chờ thì tình yêu
trong em lại càng tươi mới lạ

nhưng lại là với một quả xoài
cát khác không giống loài ác quỷ
như anh không thể xứng với người
đẹp như em một cái lốc máy

mới sau những lần đầu chạy roda
để quên một cuộc tình đã cũ
để đổi một cuộc tình mới mới
nguyên … cũng thế như cuộc tình đã

cũ và cũng luôn mới nguyên mãi
sau những lần đầu chạy roda và
anh gặp em người chưa từng gặp
khác với người anh đã từng muốn …

dù kết quả có thế nào thì
chúng ta chạy roda sau 7 ngày
thì tình yêu mãi mãi là cái
lốc máy xe dù có tân trang …

04/5/2013

———————–

Ảnh kèm bài: Tranh cát tình yêu – Anh Vũ – Bùi Anh Tuấn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN