Huy Hùng
UNTRACED

Rất bình thường trong một
ngày bình thường đó là
một ngày x tháng y
năm z gã chợt reo
lên trong ý tưởng đột
xuất: phải ngụy trang lại
bộ mặt của gã phải
bảo hành bảo hành bảo
hành bộ mặt của gã
không dấu vết không được
để lại bất cứ một
dấu vết nghi hoặc nào
nơi bộ mặt của gã
đối với bất cứ ai
không dấu vết tất tần
tật tí tì ti ti
ti ti ti không dấu
vết sau sự tích “Chiếc
áo lông ngỗng” không dấu
vết tất tần tật sau
sự kiện gã phát hiện
tí tì ti ti ti
ti ti tàn thuốc lá
gã hút trong phòng riêng
không dấu vết tí tì
ti ti ti ti ti
sau sự kiện gã phát
hiện một sự thật: một
con tép trên mép con
mèo – không dấu vết tất
tần tật những bài thơ
gã đã làm đang làm
và sẽ làm và sẽ
(không) làm được và sẽ
(không) làm xong và sẽ
không để lộ tí tì
ti ti ti ti ti
bất cứ một dấu vết
nghi hoặc nào đối với
bất cứ ai dù chỉ
là một vết xước vết
xước xước xước xước trên
ria mép con mèo lèo
rắn Untraced!

Tranh bài: Vesna Bursich

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN