Nguyễn Văn Vũ

TẾT RỒI ĐÓ EM

buông tay ra cho bóng vía
bay khỏi đêm ba mươi xóa đường chân
trời đi cho mặt trời đừng
ngại ngùng đạp đất sáng mồng một và

mở toang cánh cửa ra cho
em không ngại ngùng bước vào năm mới
không nhớ lại những tháng ngày
đen đủi sẽ không nơi nào làm em

rơi nước mắt không nơi nào
làm em tủi hờn hãy bay lên sợi
dây neo đã buông chân trời
đã xóa và cánh cửa tự kỷ đã

mở toang hãy bay lên nhớ
làm gì những dấu chân lấm bùn sau
cơn lũ quét những viên đá
cuội đã lăn mất tăm hãy bay lên

bay lên đi đừng quay lại
và đừng khóc hãy bay lên bay lên
đi đừng quay lại và đừng
khóc tết rồi đó em năm mới thì

phải hơn năm cũ em à …

Mồng Một tết Bính Thân

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN