tet neu

Giới thiệu Diễn Đàn thơ Tân hình thức Việt

http://www.thotanhinhthucviet.com

_____________________________

Khế Iêm

Năm cũ không bước qua
năm mới vì năm mới
vốn thông thương với năm
cũ trong lúc lũ tết
và lũ tuyết ập xuống
mái nhà ôm lấy nhau
không chịu tan ra chẳng
khác nào năm cũ nằm
ôm lấy năm mới nhì
nhằng không thể bước qua
nhau mãi cho đến lúc
giật mình thức giấc bởi
tiếng động của cái lạnh
làm se da thay cho
tiếng pháo nhắc tới tết.

20/2/2015

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN