Saturday, January 20, 2018
Tags Bài với thẻ "VẮT DÒNG"

Tag: VẮT DÒNG

ALEXANDER KOTOWSKE   Trong khoảng vô số giờ phút thú vị tôi chúi mũi vào một tập thơ hoặc văn, có những lúc tôi ngẩng đầu...

NHẬT KÝ THƠ _____________   Nhật ký là những đoạn suy nghĩ ngắn về thơ Tân hình thức Việt, được viết ra để chia sẻ những kinh...