Sunday, January 21, 2018
Tags Bài với thẻ "và thơ"

Tag: và thơ

Nguyễn Đại Giang Tựa đề tranh: "Thơ Tân Hình Thức" "Thơ Tân Hình Thức" Trước hết đây là một bức tranh đẹp. Bức tranh được vẽ theo...