Sunday, January 21, 2018
Tags Bài với thẻ "thơ tân hình thức việt"

Tag: thơ tân hình thức việt

Chùm thơ nhiều người viết _____________________ CHUYỆN GIẤC NGỦ KỂ   Biển Bắc CHUYỆN GIẤC NGỦ KỂ Em đến với anh mỗi đêm để kể anh nghe chuyện một ngàn lẻ một...

Trần Huyền Sâm - Trần Đình Nhân Một chân lý hiển nhiên: sẽ không thể loại nào có thể trường tồn nếu độc giả không...