Sunday, January 21, 2018
Tags Bài với thẻ "Hứng khởi từ phong cách thơ tân hình thức"

Tag: Hứng khởi từ phong cách thơ tân hình thức

Nguyễn Đại Giang Tựa đề tranh: "Thơ Tân Hình Thức" "Thơ Tân Hình Thức" Trước hết đây là một bức tranh đẹp. Bức tranh được vẽ theo...