Nguyễn Đăng Thường

       – Mày chỉ là tên hề buồn
          tên hề buồn nhất thế giới
          làm mọi người cười rộ

sau một đêm mưa rào tôi
ra xó vườn nhỏ thấy 1 đóa bạch
hồng mới ló lộng lẫy trong

buổi sớm mây tôi ngắm người
nó một chầy rồi chưa kịp mắng mầy
chỉ là đóa hồng là đóa

hồng là đóa thì bỗng nghe
trong bụi rậm có tiếng thì thầm a
rose is a rose is a

28. 10. 2000

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN