Lý Đợi

Tặng thi sĩ Nguyễn Đăng Thường

người thủy thủ già qua đây nằm
tù đêm giáng sinh với tôi những

giờ đêm tăm tối khuya không ai
ghé thăm như bờ biển xa không

đôi mắt nào có rất nhiều tâm
sự xin thượng đế nhìn tôi cùng

rượu đỏ ngày phán xét bao giờ
tôi sẽ ngủ với em hay sẽ

quên nhưng đừng hôn tôi như thế
tưởng vì tôi phiêu lưu không xót

thương hay tôi chỉ thương em vì
đã nằm trên vai tôi nức nở

Sydney 12-1985

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN