Hà Nguyên Du

bước tiến tôi sẽ là bước đếm đến
mộ chí khi Thượng đế không cho con
người làm phép cộng mà trừ theo số
ba vạn sáu ngàn ngày mọi sinh vật

chỉ như một cây nến tự nhiên thắp
sáng hữu hạn để được tàn lụi và
về lại chất nến biến hóa với bản
sắc tiền định khóc với thẳm vực cười

với chóp đỉnh … bi lạc lạc bi … vũ
trụ là chiếc giá để cắm cây nến
vậy là em nến tôi nến tình yêu
mình nến gia quyến ta nến bằng hữu

ta nến thế sự nến bài thơ tôi
nến tập văn anh nến như Eliot
nói every poem là nến hay
hơn mỗi bài thơ là văn mộ chí

mỗi tình yêu là mộ chí mỗi hơi
thở là mộ chí mỗi làm tình là
mộ chí thế giới mộ chí nhân tài
mộ chí may mắn về mộ chí em

đừng thất chí nên cố lấy chí mà
lập chí để mình như mỗi bài thơ
là mộ chí mộ chí mộ chí … hoa
mộ chí lá mộ chí cây mộ chí

tư tưởng mộ chí văn học mộ chí
nghệ thuật mộ chí dân tộc mộ chí
nhân duyên mộ chí hệ quả mộ chí
thái cực mô chí đạo mộ chí…

———-
* Lời nói nổi tiếng của thi sĩ T.S Eliot
người được tạp chí Time chọn là thi sĩ của thế kỷ.

(Tranh: Bửu Chỉ)

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN