Khánh Hà

Đêm thức trắng nghe tuyết tan nhỏ
giọt tong tong từ mái xuống thềm
nhớ những đêm nằm ở Sài gòn
nghe mưa nhỏ tong tong từ máng

xối căn nhà thuê trong con ngõ
hẹp vách ván mái tôn ngày nóng
hừng hực đêm có thể trèo lên
mái nằm ngắm sao trời cửa sổ

lúc nào cũng mở lồng lộng gió
mới năm giờ sáng có người dậy
đi lễ tiếng guốc lộc cộc tiếng
chuông beng beng điệu nhạc lúc năm

giờ bây giờ ba chục năm sau
Sài gòn có còn con ngõ hẹp
còn căn nhà vách ván mái tôn
còn tiếng mưa nhỏ tong tong tiếng

guốc lộc cộc tiếng chuông beng beng
điệu nhạc lúc năm giờ có còn
ai nghe thấy ai nghe thấy ai.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN